Ukážky

Niektoré ukážky obsahujú posuvné ovládanie pre vizualizáciu výstupov.

Výškový model povrchu (DSM – Digital Surface Model)
Compare imagesCompare images

Polohopis a výškopis – zameranie blízkeho okolia budovy
Compare imagesCompare images

Geofyzikálny skríning skládky
Compare imagesCompare images

Klasifikácia a výpočet objemov pod povrchom

Meranie pohybu podzemnej vody (porucha vodovodného systému pod zastavanou oblasťou)
Compare imagesCompare images