Stavebné podložia

Monitoring skládok

Čítaj viac

Stavebné podložia

Čítaj viac

Profesionálni geodeti

Čítaj viac

Výsledky

Čítaj viac

Geodetické a geofyzikálne zamerania – informácie o prítomnosti rušivých objektov v podloží (staré podzemné konštrukcie, železobetónové konštrukcie, pivnice, základy pôvodných objektov, skalné bloky….) Informácia o štruktúrnom obraze prostredia v podloží (íly, štrky, piesky….) a ich objem, horizontálne rezy podložím a 3D interpretácia výstupov z meraní.