Profesionálni geodeti

Monitoring skládok

Čítaj viac

Stavebné podložia

Čítaj viac

Profesionálni geodeti

Čítaj viac

Výsledky

Čítaj viac

Vyhotovenie základných meraní ako skenovanie interiéru a exteriéru, letecké skenovanie (fotogrametria), mračno bodov (georeferencované alebo lokálnom súradnicovom systéme) s rozlíšením 3,1mm na 10 m, letecké fotografie v rozlíšenie 12 až 38 Mpx a letecké video v rozlíšení 2K, 4K.

Vyhotovenie základných geodetických výstupov: Georeferencovaná ortomozaika v štátnom súradnicovom systéme S-JTSK v realizácii JTSK, rozlíšenie: 1-5cm/px, DTM – digitálny model terénu, DSM – digitálny model povrchu, vklad katastrálnych máp, tvorba polohopisu a výškopisu, zakreslenie podzemných sietí z dodanej dokumentácie, virtuálna prehliadka v nameraných dátach s možnosťou merania.

Digitálny model povrchu a terénu s vrstevnicami


Výpočet plôch a objemov


Kombinácia meraní získaných pomocou dronov, laserovým skenovaním a pozemnými meraniami.