"IDENTIFIKÁCIA OBJEKTOV NAD A POD ZEMOU"Ukážeme Vám, čo sa nachádza pod zemou bez potreby výkopových prác

Geodetické a Geofyzikálne prieskumy

Geodetické práce sú vykonávané pod dohľadom skúsených autorizovaných geodetov a kartografov profesionálnymi odborníkmi na geodéziu, kartografiu, kataster a fotogrametriu v súlade so Zákonom NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii. Geofyzikálne práce sú vykonávané osobami spôsobilými na vykonávanie geofyzikálnych prác podľa Zákona NR SR č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach.

Monitoring skládok

Časť 1.

Čítaj viac

Stavebné podložia

Časť 2.

Čítaj viac

Profesionálni geodeti

Časť 3.

Čítaj viac

Výsledky

Časť 4.

Čítaj viac
DEVELOPER Inspector Pre našich klientov ponúkame bezplatnú webovú a mobilnú aplikáciu
Vyskúšaj demo
Otázky týkajúce sa predaja Ak máte záujem o naše služby neváhajte nás kontaktovať
Kontaktujte nás